Landschapsdegradatie en Makombeh

  • De uitdagingen en het belang van landschapsherstel in lage-inkomenslanden

    Mark Kirkels, specialist in plattelandsontwikkeling en milieutechnicus, beschrijft in deze blog welke praktische problemen moeten worden opgelost om tot effectief landschapsherstel tot komen in landen met een laag inkomen. Vaak spelen er tegenstrijdige belangen die te maken hebben met overleven die het algemene belang overstijgen. In een serie blogs behandelt hij deze uitdagingen, en roept de lezer op een bijdrage te leveren.